PACHOVÉ OHRADNÍKY PACHOLEK A HAGOPUR

PACHO-LEK - Jak funguje?

Pachové ohradníky PACHO-LEK

pacholek pachový ohradník (odpuzovač zvěře)Pacholek_pachov_ohradnk_odpuzova_ern_zve   

Pachový ohradník PACHO-LEK® je efektivní a účinná pachová zábrana, která slouží jako ochrana vašich zahrad, zahrádek, sadů, vinic a lesních porostů v boji proti volně žijící spárkaté zvěři jako je jelen, daněk, srnec, muflon a dále proti černé zvěři - (divoká prasata). V současnosti dodáváme zcela nový druh lahví plněných tzv. BOV (Bag-on-valve) - systém umožňuje zvýšit obsah pachové aktivní látky o 25%

POUŽITÍ:

Instalace pachových ohradníků na kritických úsecích shluků dopravních nehod dálnic, silnic I. a II. třídy.

Ochrana zemědělských plodin - kukuřice, řepka, chmel, a další.

Ochrana objektů před nájezdy zvěře - louky, ovocné sady, vinice, zahrady, skládky komunálního odpadu, golfová hřiště, a další.

 

Pachové ohradníky PACHOLEK

Pachový ohradník PACHO-LEK® je efektivní a účinná pachová zábrana, která slouží jako ochrana vašich zahrad, zahrádek, sadů, vinic a lesních porostů v boji proti volně žijící spárkaté zvěři jako je jelen, daněk, srnec, muflon a dále proti černé zvěři - (divoká prasata).

V současnosti dodáváme zcela nový druh lahví plněných tzv. BOV (Bag-on-valve)

Výhody: 

- zvýšení obsahu pachové látky o 25%

absolutní ochrana a integrita produktu

- nemíšení produktu s hnacím plynem

- injektáž nosiče pouze pachovou látkou tlačenou vzduchem bez vzniku areosolu pomocí trubičky

- podstatné omezení kontaminace oděvu při aplikaci koncentrátu

 aerosol je funkční v jakékoli poloze

- jako nosič se požívá trubičková PU pěna s otevřenými póry s vysokou nasákavostí.

Nepoužívejte stavební pěnu – nemá otevřené póry, a tudíž účinnost pachové látky bude velmi nízká.

  • Trubičková PU pěna neobsahuje pachovou aktivní látku – nepáchne.
  • PU pěna se aplikuje trubičkovým aplikátorem, tudíž nepotřebujete pistoli.
  • Do vytvrzené PU pěny se injektuje koncentrát „A“ (spárkatá zvěř) nebo koncentrát „B“ (černá zvěř).
  • Injektáž se provádí plastovým aplikátorem na 3 místech nosiče stisknutím aplikátoru po dobu

cca 1 vteřiny, což přibližně odpovídá 1 ml pachové látky.

POZOR: nestříkejte koncentrát na povrch pěny, tři vpichy stačí, účinná látka na povrchu pěny se spláchne dešťovou vodou a podstatně se sníží účinnost pachového ohradníku.

  • Doporučujeme provést oživení pachového ohradníku max. po 3 měsících, tento údaj je ověřen olfaktometrickým měřením.
  • Snižujeme náklady na aplikaci nosiče – nepotřebujeme čistič PU pěny

 

VÝHODY nového systému plnění BOV (bag-on-valve)  bez hnacího plynu

- systém umožňuje zvýšit obsah pachové aktivní látky o 25%

- absolutní ochrana a integrita produktu

nemíšení produktu s hnacím plynem!!!

- injektáž nosiče pouze pachovou aktivní látkou tlačenou vzduchem bez vzniku aerosolu,

  což znamená podstatné omezení kontaminace oděvu při aplikaci pachové aktivní látky

- aerosol je funkční v jakékoli poloze

 

V nabídce najdete tyto produkty:

Trubičková polyuretanová pěna s otevřenými póry 750 ml - nosič pachového ohradníku

Koncentrát "A" účinné pachové látky - spárkatá zvěř

Koncentrát "B" účinné pachové látky - černá zvěř

Čistič nevytvrzené PU pěny

Malá souprava PACHO-LEK® - pro instalaci pachového ohradníku

Velká souprava PACHO-LEK® - pro instalaci pachového ohradníku

Trubičkový aplikátor PU pěny - nosič

Sloupek s adaptérem pro umístění nosiče

Adaptér pro umístění nosiče pachového ohradníku