PACHOVÉ OHRADNÍKY PACHOLEK A HAGOPUR

Návody

 

KONCENTRÁTY PACHO-LEK® proti spárkaté a černé zvěři

- obsah láhve před použitím protřepejte

- nasaďte na ventilek aplikátor s trubičkou

- do nosiče udělejte tužkou 3 otvory do hloubky cca 3 cm

- do otvoru vložte trubičku aplikátoru a mírně povytáhněte

- krátce stiskněte aplikátor s trubičkou po dobu 1-2 vteřin

 
Aplikace koncentrátů PACHO-LEK®

1. Jako nosič aktivní pachové látky proti spárkaté a černé zvěři se používá patentovaný biodegradabilní nosič BIO10, který díky otevřeným

    pórům má vyšší nasákavost, a tudíž může pojmout větší objem pachového koncentrátu.


2. Do nosiče se tužkou udělají 3 otvory, do kterých se vloží trubička aplikátoru a mírně povytáhne, krátce se stiskne aplikátor po dobu cca

    1-2 vteřin.

 

3. Pro udržení účinku pachového zradidla se doporučuje doplňovat nosič aktivní látkou cca po 2 -3 měsících, vždy v období zvýšené

    migrace zvěře. U černé zvěře v době rizika vzniku škod aplikujte pachovou látku každý měsíc. Při aplikaci se doporučuje používat

    ochranné pracovní pomůcky.

 
KONCENTRÁT PACHO-LEK® na kuny

- obsah láhve před použitím protřepejte

- do nosiče ve víčku udělejte tužkou otvor

- do otvoru vložte trubičku aplikátoru a mírně povytáhněte

- krátce stiskněte aplikátor s trubičkou po dobu 1 - 2 vteřin

 
Aplikace koncentrátu na kuny

Do nosiče ve víčku lahve udělejte otvor, do něhož vložíte trubičku aplikátoru a injektujte aktivní látku po dobu 1 - 2  vteřin, víčko s nosičem

umístěte do trasy pohybu kuny na půdě domu či chaty, u vozidla víčko položte pod motor auta.

 
NOSIČ PACHOVÉ LÁTKY - polyuretanová pěna PACHO-LEK®

- láhev s trubičkovou PU pěnou intenzivně protřepejte

- na ventil láhve našroubujte aplikátor pěny

- doporučená pracovní teplota okolí od +5C do +35C

- pracovní poloha láhve je dnem vzhůru

- stiskněte aplikátor pěny a nanášejte pěnu ve velikosti tenisového míčku

- nanášení pěny můžete kdykoliv přerušit a posléze pokračovat v další činnosti

- aplikátor nechte našroubovaný na láhvi až do jejího vyprázdnění dojde-li k vytvrzení pěny v trubičce aplikátoru, zátku z pěny odstraňte

  nebo použijte náhradní aplikátor.

 
Aplikace nosiče PU pěny

1. Jako nosič aktivní pachové látky se používá trubičková polyuretanová pěna, která díky otevřeným pórům má vyšší nasákavost, a tudíž

    může pojmout větší objem pachového koncentrátu. Pěna se dávkuje trubičkou na jakoukoliv čistou plochu ve velikosti tenisového míčku.

    Podléhá UV záření, postupem času tmavne až se rozpadne, vytvrzuje se vlivem vzdušné vlhkosti, povrch přestává být lepivý po 15-20

    minutách. Doporučuje se do pěny vstřikovat koncentrát nejdříve po 5 hodinách, až když je pěna vytvrzena v celém svém objemu.

 

2. Po vytvrzení PU pěny se do hloubky cca 3 cm udělají tři otvory, do kterých se vloží trubička aplikátoru a mírně povytáhne, krátce se

    stiskne aplikátor po dobu cca 1 - 2 vteřin.

 

3. Při aplikaci se doporučuje používat ochranné pracovní pomůcky.